Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

14 stycznia 2019
  Wśród wielu prac dyplomowych, które powstają każdego roku, dużym zainteresowaniem ze strony studentów cieszą
07 listopada 2018
  Branża gier o charakterze losowym (ruletka, gry karciane, automaty, itd.), a także rynek zakładów

 Zadzwoń: +48 733 310 536

 

Pisanie prac na Twoją kieszeń

Aktualności / BLOG

 

Dzisiejszy wpis dotyczy podstawowych informacji, które mogą być przydatne w procesie pisania pracy dyplomowej. Podstawową kwestią, którą bezwzględnie należy brać pod uwagę, jest ścisły kontakt z promotorem pracy. Zdarza się, że student pojawia się na początku semestru z gotowym planem pracy. Plan jest akceptowany po drobnych uwagach i student znika. Zegar odmierza kolejne godziny. W ten sposób upływają kolejne dni. Kiedy termin obrony zbliża się, student przypomina sobie, że czeka go obrona pracy magisterskiej. Powyższą sytuację należy uznać za wyjątkowo złe rozwiązanie. Poniżej więc przedstawiam kilka zasady pisania prac magisterskich.

 

Zasada nr 1 – Z promotorem należy utrzymywać stały kontakt, gdyż to on decyduje o ostatecznej formie pracy dyplomowej. Z zasady pierwszej wynika pogląd, iż istotne zmiany w pracy należy koniecznie konsultować z promotorem. O planowanej  zmianie tytułu rozdziału lub jego treści  zawsze informuj promotora.

 

Powiadają, co kraj to obyczaj, niemniej staraj się oddawać poszczególne rozdziały pracy z uwzględnieniem zasad estetyki. W roboczej wersji rozdziału wskazuj przypisy, stosuj odpowiednie opisy tabel. Możesz też zastosować twarde spacje w celu usunięcia wiszących spójników. Zapewne praca ulegnie większym lub mniejszym korektom. To nic. Kiedy będziesz się zbliżać do zatwierdzenia pracy, raz jeszcze „rzucisz okiem” pod kątem zasad edytorskich. Z powyższego wynika więc Zasada nr 2 – Oddawaj poszczególne rozdziały pracy, biorąc, pod uwagę estetykę.

 

Nie istnieje żaden akt prawny, który regulowałby objętość, jaką powinna mieć praca magisterska czy praca licencjacka. Jeżeli wytyczne uczelni lub pogląd promotora nie określają minimalnej i maksymalnej liczby stron, jaką powinna zawierać praca magisterska, to zasadnym jest przyjąć, iż powinna zawierać ona nie mniej niż 60 i nie więcej niż 120 stronic maszynopisu.

 

Zasada nr 3 – przed rozpoczęciem pisania pracy zapoznaj się z wytycznymi uczelni. Na większości uczelni obowiązuje czcionka Times New Roman 12 pkt, niemniej zdarzają się inne propozycje. Zapoznaj się więc w sposób wyczerpujący z wytycznymi uczelni. Rodzaj czcionki w całej pracy powinien być identyczny. Oczywiście cytaty, przypisy będą inaczej zdefiniowane (wielkość czcionki, kursywa), niemniej rodzaj czcionki powinien być ten sam.

 

Zasad nr 4 – tekst zawarty w poszczególnych rozdziałach pracy należy wyjustować. Wielu promotorów, którzy czytają poszczególne rozdziały pracy, często narzeka na brak wyjustowania. Nie denerwuj ich, tylko wyjustuj.

 

W dokumencie Word należy ustawić marginesy w ten sposób, aby na stronie o rozmiarze A4 mieściło się ok. 1800 znaków. Pamiętaj, że każda spacja liczy się jak jeden znak.

Warto również wspomnieć o układzie pracy magisterskiej i jej zawartości. Każda praca magisterska czy dyplomowa powinna zawierać stronę tytułową. Zwykle wzór tej strony zamieszczony jest na stronie internetowej uczelni. Pamiętaj, że na stronie tytułowej nie zamieszczamy numeru strony. Niemniej traktujemy ją w ten sposób, jakby ten numer istniał tam jako niewidoczny. Oznacza to, że na drugiej stronie (zwykle spis treści) numer strony będzie posiadał cyfrę dwa, a nie jeden, gdyż jeden zarezerwowano dla strony tytułowej jak niewidoczną cyfrę.

Aby uczynić taką zmianę w pliku Word, należy w pierwszej kolejności wstawić spis treści (Zakładka wstawianie i potem w sekcji nagłówek i stopka zaznaczyć numer strony). Klikając na numer strony, wybieramy gdzie numerowanie ma się znajdować. Zwykle jest to prawy dolny róg. W następstwie tych działań numer strony pojawi się na arkuszu. W dalszej kolejności należy kliknąć Zakładkę Układ strony i tak jak na poniższym rysunku kliknąć gdzie wskazuje czerwona strzałka.

 

 

 

 

 

Po wykonaniu powyższej czynności ukaże się nam kolejne okno, takie jak na poniższym rysunku.

 

 

 

W zakładce układ zaznacz „ptaszkiem” Inne na pierwszej stronie. Teraz na pierwszej stronie cyfra jeden nie będzie widoczna. O to przecież chodziło.

Z powyższego wynika Zasada nr 5 – Na stronie tytułowej pracy nie pokazujemy numeru strony.

 

Wracając do zawartości pracy, należy zauważyć, że każda praca dyplomowa powinna prócz strony tytułowej zawierać:

 • spis treści,

 • wstęp,

 • rozdziały i podrozdziały,

 • zakończenie,

 • bibliografię,

 • spis tabel,

 • spis rysunków.

 

Praca może zawierać również aneksy (załączniki), ale o tym innym razem.

Na niemalże każdej stronie tytułowej pracy magisterskiej znaleźć można:

 • nazwę uczelni, wydział, kierunek (instytut),

 • imię i nazwisko autora oraz numer indeksu (albumu),

 • tytuł pracy magisterskiej i tytuł pracy magisterskiej w języku angielskim,

 • w jakiej katedrze praca została napisana,

 • pod czyim kierunkiem praca została napisana,

 • miejsce i data.

 

W spisie treści zawarte są wszystkie rozdziały i podrozdziały pracy magisterskiej. Spis treści wskazuje numery stron, na których rozpoczynają się poszczególne rozdziały i podrozdziały. W innym poście pokaże jak stworzyć interaktywny spis treści.

 

Wstęp i zakończenie pracy to moim zdaniem jedne z trudniejszych elementów pracy magisterskiej. Wielu promotorów podkreśla, że we wstępie nie robimy przypisów. Niektórzy mają odmienny pogląd. We wstępie i zakończeniu powinna być zawarta cała esencja pracy stanowiącej przedmiot obrony. W tych elementach pracy nie może zabraknąć przesłania oraz wniosków. Należy mieć na uwadze, że wstęp pracy na wydziale socjologicznym inaczej będzie wyglądał niż na wydziale fizyki i chemii. Czasami treść, która mogłaby mieć źródło we wstępie, zostaje przeniesiona do nowego rozdziału. Zwykle, we wstępie należy zdefiniować temat pracy. Warto nawiązać w kilku zdaniach do tematu pracy. Nie można jednak podejść do tego zbyt drobiazgowo. We wstępie tłumaczymy, dlaczego wybraliśmy ten temat (np. że pracuję w firmie X i identyfikuję dany problem, że kwestie, które chcę poruszyć, są niezwykle ważne dla gminy, w której mieszkam, itd.). Prawidłowa praca magisterska powinna stawiać tezę. W kolejnych rozdziałach będziemy starali się tezę obalić lub potwierdzić. We wstępie pracy powinniśmy również określić metodę badawczą. O metodach badawczych napiszę innym razem. We wstępie pracy opisuje się krótko poszczególne rozdziały tworzące pracę magisterską. Warto również podkreślić najważniejsze fragmenty poszczególnych rozdziałów. Niektórzy wykładowcy każą zamieścić we wstępie źródła, jakie zostały wykorzystane w pracy magisterskiej. Nie chodzi o e-numertywne wymienienie bibliografii, lecz wskazanie czy w pracy wykorzystane zostały źródła internetowe (strony www, raporty instytucji typu ZUS, KNF), czy może raczej korzystano z literatury. Na koniec wstępu warto dodać 2-3 zdania od siebie, np. liczę, że moja praca przyczyni się do głębszego zrozumienia tematu.

 

Najważniejszą częścią pracy są rozdziały i podrozdziały. W nich zawarta jest treść, której podsumowanie znajduje swój wydźwięk w zakończeniu. W tym miejscu warto wskazać Zasadę nr 6 – Wstęp i zakończenie warto pisać na końcu na podstawie treści poszczególnych rozdziałów. Oczywiście zdarza się, że wykładowca życzy sobie zapoznać się ze wstępem pracy na samym początku pisania pracy magisterskiej. Zwykle jednak zasadę nr 6 warto stosować. W tym wpisie tylko krótko wskazuję, że każdy rozdział należy rozpoczynać od nowej stronicy, natomiast podrozdziały oddzielać należy jednym pustym wersem (albo stosujemy odstępy, ale o tym innym razem). Na końcu tytułu danego rozdziału nie stawiamy kropki. Tytuły staramy się wyróżnić. Często pojawia się pytanie, dotyczące liczby rozdziałów, jakie powinny być zawarte w pracy magisterskiej. Wydaje się, że porządna praca magisterska powinna mieć co najmniej trzy rozdziały. Niemniej im więcej nie oznacza, tym lepiej. Każdy rozdział powinien dzielić się co najmniej na dwa podrozdziały. Widziałem kiedyś prace bez podziału nad podrozdziały. Wyglądało to dość dziwnie. Możemy więc zapisać Zasadę nr 7 – Praca magisterska powinna zawierać co najmniej trzy rozdziały, które dzielą się co najmniej na dwa podrozdziały (każdy rozdział).  Układ pracy powinien być logiczny i prosty do zrozumienia. Rozpoczynając pisanie rozdziału, warto wkomponować kilka krótkich zdań nawiązujących do treści danego rozdziału.

 

Zakończenie pracy to nic innego jak podsumowanie tejże pracy. W zakończeniu powinno znaleźć się zdanie nawiązujące do tezy pracy magisterskiej, która w sposób wyraźny ją uzasadnia. W zakończeniu należy pokusić się o wnioski, które nasunęły się w toku pisania pracy. Zakończenie pracy to rodzaj „klamry”, w której zamieścić należy konkluzje. W tym miejscu należy dodać coś od siebie (warto nakreślić możliwe scenariusze). Zakończenie pracy to miejsce, w którym można pozwolić sobie na pochwalenie się posiadaną wiedzą, wskazując przemyślenia, które wynikają z całości napisanej pracy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać zasadę, która odnosi się do całości poszczególnych elementów tworzących pracę magisterską. Zasada nr 8 – Poświęć tą jedną czy dwie godziny na rozmowę z promotorem na temat poszczególnych elementów tworzących całość pracy. Niech on wyraźnie nakreśli Ci, a Ty to zapisz jako dowód, że wizja promotora dotycząca poszczególnych elementów tworzących pracę jest właśnie taka, a nie inna. Zdarza się, że promotor ma wielu studentów, co znacząco ogranicza jego czas, który może Ci poświęcić. Warto ustalić na mailu pewne kwestie, które potem możesz wskazać promotorowi, że zostały ustalone.

 

Pozostaje jeszcze pokrótce omówić zagadnienie bibliografii oraz spis tabel i rysunków. Nie ma właściwie tu nic wymagającego szczególnej wiedzy. Po prostu bibliografia (inaczej spis literatury) zawiera pozycje, z których co najmniej raz student skorzystał w toku pisania pracy magisterskiej. Niektórzy twierdzą, że w bibliografii należy zawrzeć  również te pozycje, które poruszają temat stanowiący przedmiot pracy magisterskiej, lecz nie zostały wykorzystane w pracy. Uważam, że tak robić nie należy. Wystarczy powołać się na jeden akapit z danej książki i można już wpisać ją do bibliografii. W bibliografii wskazujemy pozycje napisane przez albo pod redakcją. Warto bibliografię podzielić na literaturę, czasopisma, strony www. Spis tabel i spis rysunków wskazuje miejsce, w którym znajdują się wszystkie tabele i rysunki mające swe źródło w pracy. O tworzeniu dynamicznych spisów tabel i rysunków opowiem w innym wpisie.

 

Prócz wyżej wymienionych elementów tworzących pracę magisterską, warto pamiętać o cytatach i przypisach. O tym jednak będzie mowa innym razem. Powyżej  przedstawiono najważniejsze, lecz nie wszystkie Zasady pisania prac magisterskich.

 

Na koniec jeszcze jedna rada. Jeżeli korzystasz z usług firmy tworzących wzory prac licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych, warto pamiętać, że we właściwościach pliku, jaki otrzymujesz, znajdują się pewne informacje. Warto, abyś o nich pamiętał. Szerzej o tym możesz znaleźć, klikając link: pisanie prac magisterskich.

 

Jeżeli masz problem ze swoją pracą magisterską, licencjacką czy jakimś projektem możesz napisać do mnie.  Być może jakoś temu zaradzimy – episarz.pl.

8 istotnych zasad stosowanych w trakcie pisania pracy magisterskiej

08 września 2018
14 stycznia 2019
  Wśród wielu prac dyplomowych, które powstają każdego roku, dużym zainteresowaniem ze strony studentów cieszą
07 listopada 2018
  Branża gier o charakterze losowym (ruletka, gry karciane, automaty, itd.), a także rynek zakładów