Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

14 stycznia 2019
  Wśród wielu prac dyplomowych, które powstają każdego roku, dużym zainteresowaniem ze strony studentów cieszą
07 listopada 2018
  Branża gier o charakterze losowym (ruletka, gry karciane, automaty, itd.), a także rynek zakładów

 Zadzwoń: +48 733 310 536

 

Pisanie prac na Twoją kieszeń

Aktualności / BLOG

Praca magisterska z ekonomii stanowi poważne wyzwanie, przed jakim stoi student tuż przed wkroczeniem na rynek pracy. Zasadnym jest więc napisać pracę w katedrze związanej przynajmniej częściowo z wykonywanym w przyszłości zawodem. Osoba zamierzająca zdobyć licencję maklera papierów wartościowych powinna w swojej pracy magisterskiej poruszyć tematykę dotyczącą rynku kapitałowego. Jeżeli absolwent stawia na karierę w branży księgowej (audyt), powinien w swojej pracy poruszyć zagadnienia np. związane z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Finansowymi, itd. Praca magisterska z ekonomii czy finansów w odróżnieniu od pracy licencjackiej z ekonomii / finansów powinna zawierać część badawczą (oczywiście praca licencjacka może ją zawierać, niemniej nie jest to obowiązkowe). Warto pokusić się o bardziej ambitne badania. Często promotorzy prac z obszaru finansów dysponują szerokimi kontaktami wśród podmiotów gospodarczych czy instytucji finansowych. Analiza określonego problemu, z jakim boryka się spółka, może otworzyć drzwi" do pracy w tym podmiocie. Poniżej przedstawiam kilka moich propozycji dotyczących tematów, które warto poruszyć w pracy magisterskiej z ekonomii.

 

1. Kryptowaluty jako alternatywne źródła inwestycji.

2. Rola firmy inwestycyjnej w przeniesieniu notowań spółki z NewConnect na rynek regulowany.

3. Ryzyko niewypłacalności firmy emitującej dłużne instrumenty finansowe. 

4. Alternatywne sposoby transferu środków pieniężnych za granicę.

5. Emitenci ASO i ich sytuacja po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR"). 

6. Arbitraż na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Różnice w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z PSR i MSR.

8. Syntetyczna ocena sytuacji finansowej wybranej spółki publicznej.

9. Ocena finansowo-ekonomiczna projektu inwestycyjnego (X).

10. Rola kapitału obrotowego w wybranym przedsiębiorstwie.

11. Księgowość instrumentów pochodnych.

12. Zasadność stosowania modeli wyceny opcji.

13. Bariery rozwoju wybranej gminy.

14. Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym w Polsce.

15. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych rynków europejskich.

16. Wykorzystanie Visual Basic for Application na potrzeby analizy finansowej przedsiębiorstwa X.

17. Ekonomia społeczna a rynek pracy w Polsce.

18. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. 

 

To tylko przykładowe propozycje. W przypadku szczegółowego omówienia tematu pracy i wyboru zagadnienia, które stanowić będzie przedmiot rozważań w pracy magisterskiej z ekonomii, zapraszam do kontaktu mailowego.

 

Link do innych tematów związanych z pisaniem pracy z ekonomii znajduje się tutaj.

Pisanie prac z ekonomii z uwzględnieniem rynku kapitałowego

Pisanie prac z ekonomii - Tematy cz. II

26 marca 2018
14 stycznia 2019
  Wśród wielu prac dyplomowych, które powstają każdego roku, dużym zainteresowaniem ze strony studentów cieszą
07 listopada 2018
  Branża gier o charakterze losowym (ruletka, gry karciane, automaty, itd.), a także rynek zakładów