Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

14 stycznia 2019
  Wśród wielu prac dyplomowych, które powstają każdego roku, dużym zainteresowaniem ze strony studentów cieszą
07 listopada 2018
  Branża gier o charakterze losowym (ruletka, gry karciane, automaty, itd.), a także rynek zakładów

 Zadzwoń: +48 733 310 536

 

Pisanie prac na Twoją kieszeń

Aktualności / BLOG

Prace poruszające problematykę dotyczącą ogrodnictwa mają najczęściej charakter pracy inżynierskiej i stanowią przedmiot zainteresowań studenta danym zagadnieniem. Student powinien po konsultacji z promotorem zdecydować się na wybór tematu, który będzie mu najbardziej odpowiadał. Student może również zaproponować temat pracy, nawiązując do jego działalności w kole naukowym, działalności wykonywanej przez jego rodziców (np. ojciec prowadzi plantację towarowej porzeczki w gospodarstwie rolnym).

 

Pisząc pracę inżynierską z ogrodnictwa, należy mieć na uwadze, że objętość pracy stanowi pochodną tematu i metodyki rozwiązywania danego problemu (problemów). Praca inżynierska tworzona na kierunku ogrodnictwa powinna mieć przynajmniej niż 30 stron formatu A4 (czcionka 12 TNR, interlinia 1,5) i nie więcej niż 50-60 stron. Dolna wartość stanowi minimum informacji zamieszczonych w pracy zaś górna stanowi o zdolności studenta do syntezy wiedzy na określony temat.

 

Język, jakim będzie posługiwał się student w pracy inżynierskiej, musi odzwierciedlać poziom wykształcenia, jaki powinien prezentować przyszły inżynier ogrodnictwa. Praca powinna być wykonana w sposób przejrzysty i zrozumiały, która potwierdzać będzie osiągnięcie etapu dającego przepustkę do ukończenia szkoły wyższej.

 

Praca inżynierska z ogrodnictwa, bez względu na temat i zastosowaną metodykę obejmuje stałe elementy takie jak: strona tytułowa, oświadczenie, kartę pracy, streszczenie w języku polskim i angielskim, spis treści. W spisie treści pracy inżynierskiej należy zawrzeć:

 

 • wstęp, w tym cel i zakres pracy,

 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów,

 • wnioski/podsumowanie,

 • bibliografię,

 • spis tabel, spis rysunków,

 • załączniki.

 

Jeżeli problematyka ogrodnictwa miałaby być przedmiotem pracy magisterskiej, przykładowy spis treści mógłby wyglądać jak poniżej:

 

 • wstęp,

 • przegląd literatury,

 • badania własne, w tym: cel pracy, materiał i metody, wyniki,

 • dyskusja,

 • wnioski/podsumowanie,

 • bibliografia,

 • spis tabel, spis rysunków,

 • załączniki.

 

Praca inżynierska na wydziale ogrodnictwa (biotechnologii i ogrodnictwa) może być realizowana na podstawie prac badawczych, do których należy zaliczyć: badania laboratoryjne czy obserwacje. Prócz prac badawczych innym rozwiązaniem są prace projektowe. Zwykle prace stricte teoretyczne nie są akceptowane. Pisząc pracę o tematyce związanej z ogrodnictwem, warto podkreślić, iż każda praca stanowi odrębne podejście do problematyki, którą określa przede wszystkim temat pracy, jak też w nieco mniejszym stopniu jej układ. Biorąc pod uwagę znaczenie tematu, poniżej zaprezentowano kilka propozycji, które mogą posłużyć jako temat na pracę inżynierską z ogrodnictwa.  

 

1. Przegląd bezglebowych technik uprawy roślin ogrodniczych,

2. Projekt małej winnicy dla gospodarstwa agroturystycznego,

3. Uprawa roślin jagodowych metodami ekologicznymi,

4. Projekt utworzenia intensywnego sadu jabłoniowego,

5. Technologia ekologicznej produkcji owoców,

6. Ocena właściwości przechowalniczych niektórych odmian jagody kamczackiej,

7. Wpływ integrowanej ochrony na pojawienie się chorób przechowalniczych niektórych odmian jabłoni,

8. Rachunek opłacalności uprawy porzeczki czerwonej przy różnym poziomie plonów i cen,

9. Integrowana ochrona wybranych roślin sadowniczych przed niektórymi chorobami,

10. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość owoców borówki,

11. Oddziaływanie kwasów humusowych na plonowanie truskawki, która rośnie w warunkach niedoboru wody.

 

Ogrodnictwo to kierunek, który nie jest wybierany przez przypadek. Na takim kierunku studenci korzystają z wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, które stanowią podstawową formę kształcenia. Celem studiów jest przygotowanie studenta do właściwej realizacji niemalże wszystkich prac ogrodniczych. Osoby, które traktują ogród jako swą życiową pasję, na pewno uznają takie studia za kamień milowy w rozwoju ich zainteresowań. Uzyskanie wykształcenia w tym kierunku pozwoli ubiegać się o pracę w administracji samorządów terytorialnych i spółkach samorządu terytorialnego. Absolwent ogrodnictwa z powodzeniem może założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której, będzie projektować i zakładać ogrody.

 

Poniżej przedstawiam przykładowy spis treści pracy inżynierskiej, którą można napisać na kierunku ogrodnictwa.

 

Wstęp i cel pracy

 

I. Charakterystyka porzeczki czarnej i kolorowej

      1.1. Podstawowa charakterystyka odmian

      1.2. dobór odmian porzeczki czarnej

            1.2.1. Odmiany wczesne i średnio wczesne

            1.2.2. Odmiany średnio późne

            1.2.3. Odmiany późne i bardzo późne

      1.3. Dobór odmian porzeczki kolorowej

            1.3.1. Odmiany wczesne i średnio wczesne

            1.3.2. Odmiany późne i bardzo późne

 

II. Towarowa uprawa porzeczki czarnej i kolorowej

      2.1. Wybór stanowiska, przygotowanie gleby wraz z pobraniem próbek do analizy

      2.2. Dobór właściwej odmiany porzeczki czarnej i kolorowej

      2.3. Zakładanie plantacji

            2.3.1. Materiał szkółkarski

            2.3.2. Wytyczanie rzędów i rozstawa krzewów

            2.3.3. Sadzenie krzewów

 

III. Prowadzenie plantacji w pierwszym roku po sadzeniu krzewów i w następnych latach

      3.1. Czynności agrotechniczne w pierwszym roku

            3.1.1. Cięcie i odchwaszczanie krzewów

            3.1.2. Nawożenie mineralne

      3.2. Czynności agrotechniczne w kolejnych latach po posadzeniu krzewów

            3.2.1. Walka z chwastami

            3.2.2. Ochrona roślin przeciwko szkodnikom i chorobom

            3.3.3. Nawożenie mineralne roślin i ich dokarmianie

            3.3.4. Cięcie krzewów

            3.3.5. Zbiór owoców

 

Tagi: pisanie prac z ogrodnictwa, pisanie prac, pisanie prac inżynierskich.

 

pisanie prac z ogrodnictwa episarz.pl

Pisanie prac z ogrodnictwa

07 listopada 2018
14 stycznia 2019
  Wśród wielu prac dyplomowych, które powstają każdego roku, dużym zainteresowaniem ze strony studentów cieszą
07 listopada 2018
  Branża gier o charakterze losowym (ruletka, gry karciane, automaty, itd.), a także rynek zakładów